2022

Svazková ZŠ Pode Vsí

Odolená voda

Velikost pozemku- m2
Zastavěná plocha- m2

Detail realizace

Návrh nové Svazkové školy Pode Vsí v obci Odolena Voda zhodnocuje kvalitu vytipovaného pozemku. Urbanistický koncept usazuje ortogonální a jasně definovanou dvoupodlažní hmotu objektu školy přibližně doprostřed řešené parcely s žádoucím odsazením od komunikace Velkoveská. Distance od komunikace je využita pro vytvoření veřejného prostoru pro příchod/příjezd do školy, sdružování a komunikační prostupnost směrem k domovu důchodců a na sportoviště. Zároveň je však zajištěna i bezpečnost budovy školy, která je jasně hmotově vymezena a podpořena jedním hlavním vstupem.

Venkovní vzhled objektu je charakterizován jako úsporný, ekonomický, uzavřený, s průhledy do atrií, akcentující pravidelnost, řád a zvýrazňující funkci objektu. Koncepce pojetí objektu je ovlivněna zcela jasným požadavkem na přirozené osvětlení učeben a vnitřních prostor objektu. To ovlivnilo hmotové pojetí celé školy, jejíž kvádrová hmota je prořezána vnitřními atrii, které oddělují jednotlivé funkční celky a zajišťují tak vzdušné vnitřní prostředí celého organismu školní budovy.

Architektonické řešení objektu akcentuje hodnoty bezpečnosti, přehlednosti, řádu a jasně definované struktury. Jedná se o na první pohled jednotnou kompaktní hmotu jasně definovanou ve vztahu ke svému okolí. Tato hmota je však velmi rozvolněná ve svém vnitřním uspořádání, které pracuje s mnoha jedno- či víceúrovňovými atrii, průhledy, zákoutími, spojovacími chodbami a nabízí mnoho zajímavých prostorů pro venkovní výuku, sportovní aktivity, setkávání či odpočinek o přestávkách.

Dispoziční řešení je promyšlenou kombinací funkčních bloků učeben jednotlivých stupňů a specializací, současně nabízí ke každému vnitřnímu prostoru i ten venkovní. V obou svých výškových úrovních tak objekt a jeho zóny nabízejí svým uživatelům přehledné komunikační koridory, velmi snadnou vizuální orientaci podpořenou barevným odlišením jednotlivých bloků, ale také mnoho prostoru pro čas strávený mimo učebnu. Dispoziční řešení si kladlo za cíl vytvořit velmi kvalitní vnitřní prostředí budovy školy tak, aby byl naplněn požadavek na zajištění rovnováhy mezi vnitřními a venkovními prostory, zajištění možnosti pohybu na čerstvém vzduchu, bezpečné a přehledné komunikační trasy a také ekonomická hlediska správného dispozičního uspořádání.

Stavte chytře

Zamilujte si koncept Design&Build.

Jsme tým zkušených architektů a zároveň stavebních inženýrů, který vytvoří projekt vašeho domu a spolehlivě zrealizuje jeho výstavbu přesně podle vašich představ – od úvodního zaměření až po finální nastěhování.

01

Pohled na projekt z několika perspektiv.

Pracujeme jako tým a výhodou týmové práce je nahlížení na problém z různých perspektiv. Jsme schopni prověřit více možností, zvážit různá pojetí projektu a najít optimální řešení.

02

Dodržení investičních nákladů a termínů.

Zásadním hlediskem pro úspěšnou realizaci je pro nás vysoká kvalita výsledného díla, dodržení smluveného termínu realizace a samozřejmě dodržení investičních nákladů.

03

Realizace stavby pod dohledem architektů.

Pro dosažení vysoké kvality stavěného objektu je třeba pravidelná kontrola přímo od otce myšlenky, tedy architekta, který architektonický návrh vašeho projektu vymyslel na nakreslil.

04

Plynulá synergie mezi architekty a staviteli.

Jelikož náš tým specialistů zahrnuje jak architekty tak stavitele, kteří spolu dlouhodobě spolupracují, dokážeme tak zajistit plynulou a hladkou návaznost těchto rozdílných profesí.

Pojďme na to společně

Jsme připraveni pustit se i do vašeho projektu.