Jsme
Architekti

Architektura je pro nás umění i řemeslo, vědní obor i technická disciplína. Vnímáme přesahy do dalších společenských věd, do sociologie, psychologie.

Naše návrhy se vyznačují vysokou mírou kontextu s širšími vztahy v dané lokalitě, kontextu s okolím, okolní zástavbou, ale zejména reagují na orientaci a topografii konkrétního pozemku. Výsledný objekt vždy splňuje zadání klienta; velmi často jej však překoná a stává se tak jeho zhmotněným snem.

Jsme
Stavitelé

Naše stavební divize realizuje sny, které jsme pro klienty vyprojektovali. Klade důraz nejen na kvalitu výsledného díla, ale i na celkovou organizaci stavby po finanční a časové stránce.

Víme, jak důležité je stavbu dobře připravit, proto se plánování věnuje zvýšená pozornost. Zásadními cíli při realizaci jsou kvalita provedených prací, splněné termíny a dodržení rozpočtových nákladů.

Jsme
Developeři

Naše developerská činnost je postavena na dvou základních pilíříchkvalitní architektuře a precizní stavební činnosti.

Zkušenosti z odvětví nám dávají potřebný nadhled a současně dokáží všechny plány podrobit kritickému a pokornému hodnocení. Zásadním kritériem pro všechny naše developerské projekty je dopad záměru v celospolečenském a zejména environmentálním kontextu.

Pojďme na to společně

Jsme připraveni pustit se i do vašeho projektu.