Jsme Architekti

Zkoumáme neotřelé a netradiční přístupy.

Jak pracujeme?

Náš tým zkušených architektů, stavebních inženýrů a projektantů, působící především v Praze a Středočeském kraji, tvoří netradiční architektonické návrhy, ověřovací modely a objemové studie.

Jakožto architekti zkoumáme neotřelé přístupy a vždy prověřujeme více variant. Zásadním ukazatelem je pro nás umístění objektu, jeho bezprostřední i vzdálené okolí, charakter lokality, přírodní poměry místa a v neposlední řadě také estetické cítění investora.

Pracujeme jako tým a výhodou týmové práce je především nahlížení na problematiku architektury z různých perspektiv. Jsme schopni prověřit více možností, zvážit různá architektonická pojetí zadaného projektu a najít optimální řešení.

Projekty zpracováváme v BIM!

K naprosté spokojenosti klienta

Výsledkem naší architektonické činnosti je vždy kompletní, prověřený, esteticky kvalitní, funkční a mechanicky odolný objekt, který splňuje veškeré normativní parametry.

Naše architektonické návrhy a projekty opouštějí stěny naší kanceláře až po úplném schválení zadavatelem / investorem, tedy v momentě jeho absolutní spokojenosti a naplnění jeho představ. Nad projekty společně s investory často diskutujeme v naší architektonické kanceláři v Praze.

Kompletní projektová dokumentace je bez výjimky schválena stavebním úřadem a pro všechny své projekty zajišťujeme vydání povolení.

Máte před očima představu vašeho vysněného domu? Ozvěte se nám a pojďme společně váš sen realizovat.

Stavte chytře

Zamilujte si koncept Design&Build.

Jsme tým zkušených architektů a zároveň stavebních inženýrů, který vytvoří projekt vašeho domu a spolehlivě zrealizuje jeho výstavbu přesně podle vašich představ – od úvodního zaměření až po finální nastěhování.

01

Pohled na projekt z několika perspektiv.

Pracujeme jako tým a výhodou týmové práce je nahlížení na problém z různých perspektiv. Jsme schopni prověřit více možností, zvážit různá pojetí projektu a najít optimální řešení.

02

Dodržení investičních nákladů a termínů.

Zásadním hlediskem pro úspěšnou realizaci je pro nás vysoká kvalita výsledného díla, dodržení smluveného termínu realizace a samozřejmě dodržení investičních nákladů.

03

Realizace stavby pod dohledem architektů.

Pro dosažení vysoké kvality stavěného objektu je třeba pravidelná kontrola přímo od otce myšlenky, tedy architekta, který architektonický návrh vašeho projektu vymyslel na nakreslil.

04

Plynulá synergie mezi architekty a staviteli.

Jelikož náš tým specialistů zahrnuje jak architekty tak stavitele, kteří spolu dlouhodobě spolupracují, dokážeme tak zajistit plynulou a hladkou návaznost těchto rozdílných profesí.

Jaké etapy
projektu nás společně čekají?

Důmyslně vás provedeme všemi potřebnými etapami projektu.

Nejčastější dotazy klientů

 • Co je potřeba připravit na úvodní schůzku?

  Ideální je mít dobře rozmyšlené zadání – tedy jak velkou stavbu, pro kolik osob, k jakému účelu apod.; dále podklady k pozemku (katastrální mapu) a předpokládaný finanční rámec investice.

 • Jak dlouho trvá zpracování projektu?

  To je velmi individuální – velká pozornost se věnuje samotné studii, při které je možno ověřit opravdu mnoho variant řešení; jednodušší stavby zvládneme navrhnout přibližně do měsíce, složitější zaberou i několik měsíců; další fáze projektu jsou opět dle náročnosti, ale průměrně velký rodinný dům připravíme k žádosti o stavební povolení za 2-3 měsíce.

 • Co když stavební úřad povolení nevydá?

  Tomu předcházíme včasnou žádostí o územně plánovací informaci, která podává přesné podmínky budoucí výstavby na daném pozemku. Splněním těchto podmínek je vyloučeno, že by povolení nemohlo být vydáno. Je však třeba upozornit, že termíny a lhůty pro vydání povolení se mohou velmi lišit a nelze počítat se zákonnými lhůtami dle správního řádu.

 • Je možné cenu stavby vědět dříve, než po dokončení projektu?

  Ano, proto nabízíme službu Design&Build, při které fixujeme výši investičních nákladů stavby a rovněž termín k nastěhování.

 • Jak nejrychleji lze zahájit stavbu?

  Nejrychleji se nám to zatím podařilo do 4-5 měsíců od zahájení prací na návrhu (studii) stavby. obvykle je to však tak, že jeden rok se připravuje projekt a další rok se staví. Proto většinu projektů v režimu Design&Build podepisujeme na 2 – 3 roky.

Napadají vás další otázky?

Pojďme na to společně

Jsme připraveni pustit se i do vašeho projektu.