2022

Rodinné dvojdomy Dobříš

Dobříš

Velikost pozemku18052 m2
Zastavěná plocha2950 m2

Detail realizace

Na Dobříši, na jednom z posledních nezastavěných pozemků v intravilánu obce, jsme zpracovali studii nové zástavby. Zadáním bylo aktualizovat původní, již neplatnou zastavovací studii z roku 2011, která předpokládala vznik 11 rodinných domů. Námi zpracovaná studie reaguje na dramatický deficit v oblasti bydlení tím, že se snaží potenciál pozemku využít maximálně. Navrhujeme tedy 12 dvojdomů a 2 samostatné rodinné domy, celkem tedy 26 bytových jednotek.

Koncept zastavovací studie je dán konfigurací terénu a také technickou infrastrukturou, zejména možnostmi dopravního napojení. Vznikla tak lokalita obytné zóny se střední obslužnou komunikací, ze které jsou jednotlivé parcely přístupné. Na území jsou rovněž navrženy plochy pro volnočasové aktivity ve formě veřejně přístupných dětských hřišť.

Lokalita by měla mít charakter klidné rezidenční zástavby s pěší dostupností veškeré občanské vybavenosti v krásném městě Dobříši.

Stavte chytře

Zamilujte si koncept Design&Build.

Jsme tým zkušených architektů a zároveň stavebních inženýrů, který vytvoří projekt vašeho domu a spolehlivě zrealizuje jeho výstavbu přesně podle vašich představ – od úvodního zaměření až po finální nastěhování.

01

Pohled na projekt z několika perspektiv.

Pracujeme jako tým a výhodou týmové práce je nahlížení na problém z různých perspektiv. Jsme schopni prověřit více možností, zvážit různá pojetí projektu a najít optimální řešení.

02

Dodržení investičních nákladů a termínů.

Zásadním hlediskem pro úspěšnou realizaci je pro nás vysoká kvalita výsledného díla, dodržení smluveného termínu realizace a samozřejmě dodržení investičních nákladů.

03

Realizace stavby pod dohledem architektů.

Pro dosažení vysoké kvality stavěného objektu je třeba pravidelná kontrola přímo od otce myšlenky, tedy architekta, který architektonický návrh vašeho projektu vymyslel na nakreslil.

04

Plynulá synergie mezi architekty a staviteli.

Jelikož náš tým specialistů zahrnuje jak architekty tak stavitele, kteří spolu dlouhodobě spolupracují, dokážeme tak zajistit plynulou a hladkou návaznost těchto rozdílných profesí.

Pojďme na to společně

Jsme připraveni pustit se i do vašeho projektu.