2022

Rodinná vila na Dobříši

Dobříš

Velikost pozemku900 m2
Zastavěná plocha135 m2

Detail realizace

Architektonické řešení objektu rodinného domu vychází z přání investora realizovat umírněný, moderní, účelný a úsporný rodinný dům s plochou střechou, který by svým výrazem reflektoval současné trendy moderní architektury a zvýšil užitnou plochu objektu při minimální změně zastavěné plochy objektu.

Stavební úpravy byly navrženy tak, aby byl stávající objekt zachován ve své suterénní části a rovněž v úrovni 1np. Byla navržena přístavba objektu na místě stávajícího přístavku zádveří, která byla výškově dorovnána do úrovně nově navrženého 2.np a byla hmotově přičleněna ke stávajícímu objektu. V úrovni 1np byly změněny okenní otvory, vybourány příčky a byla celkově změněna dispozice objektu.

V úrovni 2.np bylo navrženo odstranění stávajícího podkroví, střechy až do úrovně stávajícího věnce. Následně byla navržena nástavba 2.np, která bude zastřešena pultovou střechou, vizuálně schovanou za převýšenými atikami tak, aby vzhled objektu vyvolával dojem moderní funkcionalistické vily s plochou střechou. Okna na fasádách byla změněna v úrovni 1np, v úrovni 2np byla nevržena tak, aby částečně korespondovala s rozmístěním a rytmem oken v přízemí.

Fasády jsou řešeny dvěma odstíny omítek, bílé a světle šedivé, které jsou aplikovány tak, aby podpořily oddělené uskočené hmoty a vizuálně tak zmenšily měřítko velkých fasádních ploch.

Vnitřní povrchy a celkové interiérové materiálové řešení bude řešeno plně v kompetenci stavebníka.

Stavte chytře

Zamilujte si koncept Design&Build.

Jsme tým zkušených architektů a zároveň stavebních inženýrů, který vytvoří projekt vašeho domu a spolehlivě zrealizuje jeho výstavbu přesně podle vašich představ – od úvodního zaměření až po finální nastěhování.

01

Pohled na projekt z několika perspektiv.

Pracujeme jako tým a výhodou týmové práce je nahlížení na problém z různých perspektiv. Jsme schopni prověřit více možností, zvážit různá pojetí projektu a najít optimální řešení.

02

Dodržení investičních nákladů a termínů.

Zásadním hlediskem pro úspěšnou realizaci je pro nás vysoká kvalita výsledného díla, dodržení smluveného termínu realizace a samozřejmě dodržení investičních nákladů.

03

Realizace stavby pod dohledem architektů.

Pro dosažení vysoké kvality stavěného objektu je třeba pravidelná kontrola přímo od otce myšlenky, tedy architekta, který architektonický návrh vašeho projektu vymyslel na nakreslil.

04

Plynulá synergie mezi architekty a staviteli.

Jelikož náš tým specialistů zahrnuje jak architekty tak stavitele, kteří spolu dlouhodobě spolupracují, dokážeme tak zajistit plynulou a hladkou návaznost těchto rozdílných profesí.

Pojďme na to společně

Jsme připraveni pustit se i do vašeho projektu.