2013

Rodinný dům Petříkov

Petříkov

Velikost pozemku1120 m2
Zastavěná plocha165 m2

Detail realizace

Objekt rodinného domu bude sloužit k bydlení pro čtyřčlennou rodinu s a je situován v severní části pozemku v blízkosti obslužné komunikace tak, že nejmenší vzdálenost k severní hranici pozemku je 3,5m. Rodinný dům je přístupný ze severní strany a proto se snaží ponechat jižní část pozemku  nezastavěnou.

Svým hmotovým řešením se novostavba rodinného domu snaží o nenápadnost. Proto byl zvolen koncept tmavé nízké podnože s umírněným světlým kvádrem v západní partii objektu, aby tvarově objekt odpovídal charakteru zástavby městského typu a současně nepřevyšoval okolní zástavbu.

Objekt je navržen jako současný moderní rodinný dům kompaktního tvaru s garáží zakomponovanou v hmotě objektu. Jeho dvě hmoty – přízemní dlouhá nízká podnož a vrchní úsporný kvádr vytvářejí esteticky umírněný celek založený na kontrastu dvou hmot, což se projevuje i v materiálovém řešení. Zatímco přízemí je řešeno tmavě šedou omítkou, Horní kvádr je řešen světlým palubkovým obkladem.

Stavte chytře

Zamilujte si koncept Design&Build.

Jsme tým zkušených architektů a zároveň stavebních inženýrů, který vytvoří projekt vašeho domu a spolehlivě zrealizuje jeho výstavbu přesně podle vašich představ – od úvodního zaměření až po finální nastěhování.

01

Pohled na projekt z několika perspektiv.

Pracujeme jako tým a výhodou týmové práce je nahlížení na problém z různých perspektiv. Jsme schopni prověřit více možností, zvážit různá pojetí projektu a najít optimální řešení.

02

Dodržení investičních nákladů a termínů.

Zásadním hlediskem pro úspěšnou realizaci je pro nás vysoká kvalita výsledného díla, dodržení smluveného termínu realizace a samozřejmě dodržení investičních nákladů.

03

Realizace stavby pod dohledem architektů.

Pro dosažení vysoké kvality stavěného objektu je třeba pravidelná kontrola přímo od otce myšlenky, tedy architekta, který architektonický návrh vašeho projektu vymyslel na nakreslil.

04

Plynulá synergie mezi architekty a staviteli.

Jelikož náš tým specialistů zahrnuje jak architekty tak stavitele, kteří spolu dlouhodobě spolupracují, dokážeme tak zajistit plynulou a hladkou návaznost těchto rozdílných profesí.

Pojďme na to společně

Jsme připraveni pustit se i do vašeho projektu.