2020

Obecní dům Vavřineč

Vavřinec

Velikost pozemku1243 m2
Zastavěná plocha627 m2

Detail realizace

Zadáním tohoto projektu bylo vytvořit projekt pro stavební povolení a prováděcí projekt pro nový obecní dům obce Vavřineč, který byl navržen Ing. arch. Martinem Augistinem, PhD. a Ing. Kateřinou Mertenovou, PhD. Požadavkem bylo dovést projekt do stadia stavebního povolení a zejména pak žádat o dotace z programu Zelená úsporám pro pasivní domy. Při tomto projektu se ukázalo, jak složité je přebírat projekt ve fázi hotové studie a muset projekt dokončit v omezeném čase z důvodu termínů pro podání žádosti o dotace.

Zásadním pro projektové práce a jejich hladký průběh byla nutnost vyjasnit si s autory studie nejen požadavky na dispoziční řešení, ale i na konstrukční řešení a technologii stavby. Tyto procesy jsou však zbytečným zdržením a investorům již doporučujeme nechat zpracovat kompletní projektovou přípravu stavby jedním subjektem. Výhodou pak může být, pokud daný subjekt dokáže stavbu také zrealizovat. To přináší úspory nejen časové, ale zejména finanční.

Stavte chytře

Zamilujte si koncept Design&Build.

Jsme tým zkušených architektů a zároveň stavebních inženýrů, který vytvoří projekt vašeho domu a spolehlivě zrealizuje jeho výstavbu přesně podle vašich představ – od úvodního zaměření až po finální nastěhování.

01

Pohled na projekt z několika perspektiv.

Pracujeme jako tým a výhodou týmové práce je nahlížení na problém z různých perspektiv. Jsme schopni prověřit více možností, zvážit různá pojetí projektu a najít optimální řešení.

02

Dodržení investičních nákladů a termínů.

Zásadním hlediskem pro úspěšnou realizaci je pro nás vysoká kvalita výsledného díla, dodržení smluveného termínu realizace a samozřejmě dodržení investičních nákladů.

03

Realizace stavby pod dohledem architektů.

Pro dosažení vysoké kvality stavěného objektu je třeba pravidelná kontrola přímo od otce myšlenky, tedy architekta, který architektonický návrh vašeho projektu vymyslel na nakreslil.

04

Plynulá synergie mezi architekty a staviteli.

Jelikož náš tým specialistů zahrnuje jak architekty tak stavitele, kteří spolu dlouhodobě spolupracují, dokážeme tak zajistit plynulou a hladkou návaznost těchto rozdílných profesí.

Pojďme na to společně

Jsme připraveni pustit se i do vašeho projektu.