2013

Rodinný dům Všestary

Všestary

Velikost pozemku614 m2
Zastavěná plocha90 m2

Detail realizace

Architektonické řešení objektu vychází především z přání investora vytvořit výrazově umírněný moderní objekt pro rozšíření užitných ploch stávajícího rodinného domu tak, aby bylo možno v budoucnu možno uvažovat např. o bydlení vícegeneračním. Současně přístavba řeší absenci pokoje pro hosty ve stávajícím rodinném domě a rovněž nabízí dostatečnou kapacitu pro zájmové činnosti členů domácnosti.

Návrh byl rovněž determinován situováním pozemku na mírném severním svahu s přístupem ze západní strany. Umístění objektu rovněž akcentuje hranici mezi veřejným a soukromým prostorem, kdy se křídlem přístavby výrazněji izoluje prostor soukromé terasy s výhledy do otevřené krajiny. Bude tak odcloněn prostor stávající prašné obslužné komunikace.

Svým hmotovým řešením se přístavba snaží o nenápadnost tak, aby nenarušila stávající niveletu okolní zástavby a byla tak spíše skromným plošným rozšířením stávajícího rodinného domu.

Soulad s charakterem území a jeho zástavbou byl zachován, přístavba svým výtvarným a hmotovým ztvárněním posouvá danou lokalitu do úrovně moderní vesnické zástavby s prvky ekologického a úsporného řešení, které může být inspirací pro další novou zástavbou.

Stavte chytře

Zamilujte si koncept Design&Build.

Jsme tým zkušených architektů a zároveň stavebních inženýrů, který vytvoří projekt vašeho domu a spolehlivě zrealizuje jeho výstavbu přesně podle vašich představ – od úvodního zaměření až po finální nastěhování.

01

Pohled na projekt z několika perspektiv.

Pracujeme jako tým a výhodou týmové práce je nahlížení na problém z různých perspektiv. Jsme schopni prověřit více možností, zvážit různá pojetí projektu a najít optimální řešení.

02

Dodržení investičních nákladů a termínů.

Zásadním hlediskem pro úspěšnou realizaci je pro nás vysoká kvalita výsledného díla, dodržení smluveného termínu realizace a samozřejmě dodržení investičních nákladů.

03

Realizace stavby pod dohledem architektů.

Pro dosažení vysoké kvality stavěného objektu je třeba pravidelná kontrola přímo od otce myšlenky, tedy architekta, který architektonický návrh vašeho projektu vymyslel na nakreslil.

04

Plynulá synergie mezi architekty a staviteli.

Jelikož náš tým specialistů zahrnuje jak architekty tak stavitele, kteří spolu dlouhodobě spolupracují, dokážeme tak zajistit plynulou a hladkou návaznost těchto rozdílných profesí.

Pojďme na to společně

Jsme připraveni pustit se i do vašeho projektu.